Εργαστήριο

 

Μια άποψη της περιοχής εργασίας μας

Πραγματοποιούμε την καθημερινή εργασία μας τιρώντας τους ακριβέστερους υγιεινούς κανόνες, με την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία, και χρησιμοποιώντας πάντα τις παραδοσιακές χειροτεχνικές συνταγές και διαδικασίες.

Όλα τα προϊόντα μας είναι πιστοποιημένα σύμφονα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες

Αποθήκευση

  

Ψυκτικοί θάλαμοι

Μερικά από τα προϊόντα μας χρειάζονται μια αναπαυτικό περίοδο για να φτάσουν στον καλύτερο αποτέλεσμα, έτσι έχουμε μερικοί ψυκτικοί θάλαμοι όπου τα αφήνουμε να μείνουν στις καλύτερες συνθήκες της θερμοκρασίας και υγρασίας, για να καταφέρουμε την ικανοποίηση των πελατών μας.